Hettan stänger tågtrafiken

Foto: Pixabay

Risk för solkurvor

De närmsta dagarna väntas temperaturen i hela Götaland ligga på drygt 30 grader och upp mot 34 grader på vissa platser. Trafikverket bedömer att det finns stor risk för att solkurvor ska uppstå. Både person- och godstrafiken påverkas.

Risken för solkurvor på järnvägen är stor vid dessa höga temperaturer. Därför har Trafikverket av säkerhetsskäl beslutat att stänga av persontrafiken på vissa banor. Banorna kommer att besiktigas innan persontrafiken kan börja köra som normalt igen. Sträckorna med inställd tågtrafik under tiden 8-10 augusti är:

Kalmar – Linköping
Västervik – Bjärka Säby
Eksjö – Hultsfred
Nässjö – Vetlanda
Blomstermåla – Mönsterås
Berga – Oskarshamn
Jönköping – Vaggeryd
Värnamo – Landeryd