Trafiken åter igång mellan Stockholm City och Jakobsberg

Foto: Trafikverket

Utbyggnad från två till fyra spår

Nu har trafiken släppts på efter sommarens avstängning mellan Stockholm City och Jakobsberg. De stora arbetena vi gjorde när järnvägen var avstängd var mellan Spånga och Barkarby där vi arbetar med att bygga ut från två till fyra spår.

Trafikverket har flyttat spåren till det slutgiltiga läget på en sträcka av 600 meter vid Bergslagsbron, lagt två nya växlar, byggt om en befintlig växel, arbetat vidare med den bullerdämpande muren samt monterat ett nytt plattformstak på plattformen vid pendeltågsstationen i Spånga. Under avstängningen har vi även lagt ett antal ledningar som korsar spåren, samt rivit äldre spår och kontaktledning på Sundbybergs bangård.

Arbetena under avstängningen har även samordnats med Förbifart Stockholm som har gjutit två brodelar över järnvägsspåren Trafikplats Hjulsta.