Trafikverket åläggs betala kostnader för förseningsersättning

Foto: Pixabay

Ska stimulera till bättre underhåll

Nu ska Trafikverket betala tågbolagens kostnader för förseningsersättning till resenärerna som beror på sådant som verket ansvarar för, exempelvis spårfel och signalfel. Det rapporterar SvD. Tanken är att detta ska bli ett incitament för Trafikverket att prioritera det underhåll som orsakar flest förseningar för resenärerna.

Sedan tidigare har Trafikverket fått 100 miljarder kronor extra för långsiktigt järnvägsunderhåll för perioden 2018-2029. Skadeståndet till resenärerna ska hanteras inom Trafikverkets befintliga ram, och därmed får verket betala tågbolagen med de medel de har.

SJ säger sig inte ha någon uppfattning om ifall de nya reglerna verkligen kommer att ge färre förseningar, men även SJ tycker att det är positivt att tågbolagen nu kan kräva ersättning av Trafikverket.