Kräver även att SL avsätter mer pengar för underhåll

Foto: Pixabay

Miljöpartiet kritiskt haverier med rulltrappor

Det är oacceptabelt att stationer på Citybanan stängs på grund av att rulltrapporna är farliga. Miljöpartiet vill nu se en plan för att det här inte ska hända igen. Framförallt är Miljöpartiet kritiska till att rulltrapporna är den enda utrymningsvägen för stationerna.

– SL behöver ta fram ett strategiskt tänk för att undvika liknande situationer i framtiden. Stockholm City och Odenplan är otroligt viktiga för Stockholms pendlare och då kan vi inte ha en situation där vi tvingas stänga stationerna för att det enda sättet att utrymma är via rulltrapporna. Det behöver utredas hur fler utrymningsvägar kan skapas, säger Tomas Eriksson gruppledare för Stockholms läns landsting.

Miljöpartiet kräver att SL avsätter mer pengar för underhåll av rulltrappor och hissar. De senaste siffrorna visar att rulltrappor felanmälts över 20 000 gånger under det senaste året.