Trafikverkets bandvagnar deltar i släckningsarbete

Foto: Pixabay

Trafikverket ger stöd till räddningstjänsten vid flera omfattande skogsbränder i Gävleborg, Dalarna och Jämtlands län. Bränderna påverkar trafiken i de berörda länen och trafikinformationen uppdateras löpande.

Fem av Trafikverkets bandvagnar har skickats med vattentankar till Ljusdals kommun för att delta i släckningsarbetet. Personal för att bemanna bandvagnarna finns på plats dygnet runt tillsammans med två insatschefer. Fem bandvagnar har även begärts till branden i Särna, som transporterades från Borlänge under onsdagen. Ytterligare tre bandvagnar har transporterats norrut från Lidköping för att finnas tillgängliga vid behov av förstärkning vid bränderna. En järnvägstankvagn har skickats ut till branden intill järnvägen mellan Högbränna och Öre älv.

Trafikverket samverkar kontinuerligt med MSB, länsstyrelser och berörda myndigheter för att kunna samordna och prioritera det fortsatta stödet vi släckningsarbetena.