Trafikverket bygger om bangården vid Södertälje Centrum

Foto: Trafikverket

Trafikverket bygger om bangården vid Södertälje Centrum för att förbättra miljön och för att höja stationens kapacitet och standard.

Bangården vid Södertälje Centrum har länge varit i behov av ombyggnad. Resenärerna blir fler och det finns krav på driftsäkra anläggningar som skapar en tätare tågtrafik. Trafikverket ersätter därför de två befintliga plattformarna med nya bredare plattformar och tak över perrongerna som bättre möter resenärerna behov. Projektet genomförs för att skapa en modernare och mer driftsäker järnvägsanläggning. Under arbetena är stationen avstängd.

Pendeltågsstationen Södertälje Centrum är helt avstängd till och med 19 augusti 2018.