Skånetrafiken presenterar resestatistik

Finansieringen av öresundsförbindelsen ifrågasätts. Foto: Håkan Dahlström

Resorna över bron ökar

Trots trafikstörningarna i det skånska järnvägssystemet finns det ljuspunkter och en rad förbättringar som gjorts för Skånetrafikens resenärer. Resorna ökar totalt sett och trafiken över bron ökar för första gången sedan gränskontrollerna infördes – i maj månad med två procent jämfört med maj månad förra året.

I sin halvårsrapport redovisar Skånetrafiken en rad förbättringar för resenärerna. Bättre trafikinformation och vatten på alla tåg är några av dem.

– Under våren har vi startat upp arbetet med att förbättra trafikinformationen i realtid och har förstärkt ytterligare i kundomhändertagandet. Nu har alla tåg vatten ombord i händelse av störningar, säger Linus Eriksson trafikdirektör, Skånetrafiken.

Totalt ökar resorna sedan 2017 som var ett rekordår, med 0,2 procent. Stadsbusstrafiken i Malmö har ökat med två procent vilket är 433 000 fler resor än 2017. För första gången sedan gränskontrollerna togs bort ökar även resandet över bron i maj månad med hela två procent.

– Vi har vänt trenden på resorna över bron. Juni är första månaden sedan 2016, då fler köper periodkort över bron igen, säger Linus Eriksson.

Problem med att så kallade korta tåg kördes i rusningstrafik har åtgärdats genom ett förbättrat planerings- och prioriteringsarbete mellan aktörerna kring framförallt Öresundstågstrafiken.

– Sedan i maj månad har vi en arbetsgrupp som varje dag ser till att det inte kör korta tåg när vi har som flest resenärer. Vi har dessutom förstärkt två avgångar varje dag mellan Malmö och Växjö med längre tåg så att långpendlarna, till exempel IKEA-anställda, ska kunna arbetspendla med högre kvalitet, säger Linus Eriksson.

– Nöjdkund-index i punktlighet ligger över målet med 91 procent och handläggningstiden inom 30 dagar är 96 procent mot målet 90 procent, vilket är mycket glädjande, säger Linus Eriksson.