Arlanda express tar passagerare från andra transportslag

Allt fler privatpersoner väljer Arlanda express för resan till flyget. Foto: Arlanda express

Ett tydligt skifte syns efter pandemin och den största ökningen av tågpassagerare sker bland privatresenärer. Under sommaren har Arlanda express vunnit passagerare av buss, taxi och privatbilar.

På Arlanda express märks att ökningen främst sker bland privatresenärer, och bland dem barnfamiljer och ungdomar. Under perioden januari-juni 2019 utgjorde affärsresenärer 30 procent av passagerarna på Arlanda Express. Motsvarande period i år var andelen affärsresenärer 23 procent. Under sommarperioden reste fler passagerare med Arlanda express än under sommaren 2019 trots att Arlanda flygplats ännu ligger på runt 80 procent av 2019 års volymer.

Före pandemin, 2018, låg marknadsandelen för tåg på ca 23 procent under det helåret. Under perioden januari-juni 2022 valde 27 procent tåget, en ökning med 3 procentandelar. I statistiken räknas in passagerare på Arlanda express, SJ, SL och Mälab.

– Jag ser tre skäl till att allt fler väljer tåget. Efter pandemin och flygplatskaos vill man välja det alternativet som är tryggast och punktligast. Man vill även resa hållbart i samband med sin flygresa där spårbundet resande är oslagbart. Dessutom har Arlanda express gjort om priserna så det finns fler förmånliga erbjudanden och biljetter riktade till privatresenärer, säger Magnus Zetterberg, vd Arlanda express.