Tar kontrakt på nytt dubbelspår för Intercity-projektet

Foto: Bane NOR

– Efter en lång process för förkvalificering av leverantörer och förhandlingar, tilldelar vi nu kontraktet för konstruktionen av nytt dubbelspår för Intercity-projektet Venjar-Langset till NCC Norge. Således har vi tagit ett viktigt steg närmare byggnationera inför hösten, säger projektledare Rønnaug-I Resset hos Bane NOR.

Avståndet från Venjar till Eidsvoll nord är nio kilometer långt och ingår i Gardermobane. Kontraktspriset är 1 625 694 594 norska kronor exklusiva moms. Deltog i tävlingen om kontraktet var även AF Gruppen Norge, BetonmastHæhre Anlegg, Peab Anlegg och Veidekke Entreprenør.

– Vi är nöjda med intresset för kontraktet och med samarbetet med leverantörerna under vägen, säger Resset.

Kontraktet för Venjar-Eidsvoll nord omfattar cirka fyra kilometer nytt spår parallellt med befintliga spår från Venjar till Eidsvoll station. Norr om Eidsvolls station kommer det att byggas runt fyra kilometer nya dubbla spår. Dessutom kommer en 380 meter tunnel att byggas. Flera konstruktioner och järnvägsanpassningar kommer att göras på Eidsvoll Station.

Det nya dubbelspåret kommer att lanseras hösten 2022 och kontraktsarbetet kommer att slutföras sommaren 2023.