Follobanen officiellt invigd

Den 20,6 kilometer långa Blix-tunneln, som är Nordens längsta, har halverat restiden mellan Oslo och Ski. Foto: Bane Nor

Bane Nors 22 kilometer långa höghastighetslinje Follobanen mellan Oslo och Ski har nu invigts officiellt. Den dubbelspåriga Follobanen från Oslo S till Ski har byggts till en kostnad av nästan 37 miljarder norska kronor och har konstruerats för att öka kapaciteten på Østfoldbanen sydost om Oslo.

Arbetet Follobanen påbörjades 2014. En stor del av sträckan går i den 20,6 kilometer långa Blix-tunneln som är Nordens längsta järnvägstunnel. Den är uppkallad efter arkitekten Peter Andreas Blix som ritade många av stationerna på den ursprungliga Østfoldjärnvägen.

Det är ett konsortium mellan Acciona och Ghella som konstruerat tunneln som vars spår ligger ballastfritt. Infarterna till Oslo S har genomgått omfattande ombyggnad som en del av projektet, medan Ski station har byggts om helt med tre nya plattformar.

Follobanen har designats för 250 kilometer i timmen men tågen är för närvarande begränsade till maximalt 200 kilometer i timmen i väntan på installationen av ETCS som en del av det nationella ERTMS-programmet.

Den nya Follobanen kommer att ge mycket snabbare och mer frekventa avgångar för ett stort antal resenärer kring Oslo och områdena sydost om huvudstaden vilket kommer att förbättra transportinfrastrukturen i hela regionen.