Så påverkas E6 norr om Malmö av järnvägsbygge

Europaväg 6 korsar järnvägen. Foto: Trafikverket

Sedan hösten 2017 pågår ombyggnaden av järnvägen mellan Malmö och Lund. Två spår ska bli fyra för att öka kapaciteten på järnvägssträckan och minska störningarna i tågtrafiken. För att få plats med de fyra nya spåren, och de tillfälliga spår som krävs under bygget, måste motorvägsbron för E6 över spåren vid trafikplats Alnarp byggas om. Från 11 oktober 2018 och under cirka två veckor kommer E6 att stängas helt i båda riktningarna vid trafikplats Alnarp. Det skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Från 11 oktober 2018 och under cirka två veckor är E6 avstängd helt i båda riktningarna vid trafikplats Alnarp.
– Avstängningen är den mest trafikstörande i arbetet med att bygga fyra spår mellan Lund och Arlöv. Dagligen passerar över 50 000 fordon på motorvägsbron i trafikplats Alnarp. För att kunna leda om trafiken till andra vägar i regionen har vi planerat avstängningen och de alternativa vägarna noggrant. Ett stort antal skyltar kommer att visa omledningsvägar och alternativa vägar. Men vi räknar trots det med mycket stora trafikstörningar och köer på många vägar i sydvästra Skåne, säger Jens-Peter Eisenschmidt, Trafikverkets projektledare för Lund-Arlöv, fyra spår.

Under de två veckorna som E6 är stängd ska två färdigbyggda broar skjutas på plats. Broarna byggs just nu intill trafikplatsen och kommer vara färdiga till hösten.
– Det som främst tar tid är de stora mängder jord och andra massor som ska hanteras när vägbanorna grävs ut och sedan återfylls. Själva lanseringen, när broarna skjuts på plats, tar cirka 10-12 timmar, säger Jens-Peter Eisenschmidt.