Trafikverket: ”Att få ökad koll på järnvägsanläggningens tillstånd är en komplex fråga”

Foto: Christer Wiik

Nu har Trafikverket en organisation och verksamhet för leveransuppföljning i egen regi – helt i linje med förra årets regeringsuppdrag, som nu har slutredovisats. Den manuella underhållsbesiktningen sköts däremot även tills vidare av entreprenörerna. Det skriver Trafikverket på sin nyhetsportal.

Leveransuppföljning, som huvudsakligen görs på plats ute i järnvägsanläggningen, fasades under våren 2017 över till Trafikverkets egna medarbetare. 40 personer har anställts för detta arbete. Underhållsarbeten och besiktningar som entreprenörerna genomför kontrolleras genom stickprov enligt fastställda processer.

– För en fortsatt stabil styrning centralt har vi också stärkt upp med nationella samordnare och analytiker som använder data från leveransuppföljningarna, säger Lars Spångberg, Trafikverkets biträdande chef för verksamhetsområde Underhåll.

Enligt Trafikverket så fortsätter entreprenörerna – åtminstone under en övergångsperiod – att sköta den manuella underhållsbesiktningen. Anledningen är att besiktningsverksamheten står inför stora förändringar i och med bland annat digitaliseringen. För att allt ska fortlöpa på smidigaste sätt fortsätter man tills vidare enligt befintliga rutiner vad gäller underhållsbesiktningen.

Trafikverket skriver vidare: ”Att få ökad koll på järnvägsanläggningens tillstånd är en komplex fråga, där manuell underhållsbesiktning bara är ett sätt av flera att få kunskap. Trafikverket bedriver också ett antal andra initiativ, bland annat för att effektivt hantera och analysera stora mängder tillståndsdata och att proaktivt kunna skapa tydligare och långsiktiga underhållsplaner”

– Vi arbetar också med att utveckla tillgångsstrategin och en uppkopplad anläggning. Det innebär att den manuella underhållsbesiktningen på sikt kommer att minska och utformas och bedrivas i en annan form, säger Lars Spångberg.
Källa: Trafikverket