Alliansen: "150 miljoner för utbyggd och förbättrad kollektivtrafik"

Stockholms läns trafiklandstingsråd, Kristoffer Tamsons (M). Foto: Moderaterna

Busstrafiken ska byggas ut med fler direktbusslinjer och bättre tvärförbindelser. Öppettiderna på vissa tunnelbaneuppgångar förlängs och klotterbevakningen av uppställda tåg utökas. Detta är några av satsningarna som presenteras av Alliansen i Stockholms läns landsting som ett resultat av SL:s starka ekonomi. Satsningarna summeras till närmare 150 miljoner kronor och kan i vissa delar starta redan till hösten.

- Vi har genomfört ett omfattande arbete med att stärka SL:s ekonomi, från ett befarat underskott om en halv miljard kronor, till ett överskott om en halv miljard kronor. Det är detta som nu gör att vi kan förstärka trafiken där det är som allra mest nödvändigt sett till både framkomlighetsproblem och stor efterfrågan, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.
- Vi gör stora investeringar i nya spår och fordon, ovan och under jord, men det viktigaste vi kan göra på kort sikt är att se till att den kollektivtrafik vi redan har är trygg och fungerar. Tack vare vår välskötta ekonomi kan vi nu göra särskilda satsningar på direktbussar och tvärförbindelser som kommer ge stockholmarna fler flexibla möjligheter att resa. Nya resmöjligheter skapar nya samband och fler bytesmöjligheter som får hela kollektivtrafiken att fungera bättre, säger Sara Svanström (L), vice ordförande i trafiknämnden.

- Alla ska inte till centrala Stockholm så smidiga resor på tvären är ett måste för att kollektivtrafiken ska kunna konkurrera med bilen. Vi är glada för att vårt arbete för sunda finanser ger resultat så att vi kan satsa på fler tvärförbindelser och på bättre trafikinformation och laddmöjligheter på bussarna, säger Karl Henriksson (KD), ordförande för landstingets trafikplaneberedning.

- Bussen ska fram! Trängseln för våra stombussar i Stockholm är idag ohållbar. Det är viktigt att Stockholms stad lägger full kraft för att säkra framkomligheten men landstinget är också beredda att gå in och finansiera ytterligare framkomlighetsåtgärder. Samtidigt kommer vi nu utreda en eventuell båtförbindelse mellan Strömkajen och Fotografiska för att avlasta Slussen, säger Gustav Hemming (C), miljö- och regionplanelandstingsråd.

Fakta
Bakgrunden till satsningen är att SL går fortsatt starkt efter flera år av intensivt arbete med att stärka kollektivtrafikens intäkter och sänka kostnadsutvecklingen. Den senaste prognosen visar att SL väntas göra ett överskott om 400 miljoner kronor, vilket är 150 miljoner kronor mer än resultatkravet på 250 miljoner kronor. Alliansen i Stockholms läns landsting har därför givit SL i uppdrag att snabbanalysera hur och på vilket sätt en del av detta överskott kan användas till att utöka och förstärka trafiken i närtid.
Utav de förslag som anges i Trafikförändringsremissen för 2019 budgeterar trafikförvaltningen för att sammanlagt beställa trafik för ca 50 miljoner kronor mer än vad trafikbeställningen för 2018 uppgick till. Slutlig beställning till trafikutövarna skickas i september 2018.
Därutöver kommer uppdraget om särskilda satsningar som uppgår till närmare ca 100 miljoner kronor. Tillfälliga särskilda satsningar gör sig särskilt gällande i anslutning till trafikpåverkande arbeten. En del av dessa åtgärder är dock beroende av åtgärder och/eller utredningar från externa parter.
Källa: Moderaterna Stockholm