Peab bygger ut Olskroken åt Trafikverket

Visionsvy Olskroken, Göteborg. Bild: WSP/dofengineering

Peab har fått uppdraget att bygga ut en av de allra viktigaste knutpunkterna med planskilda järnvägsspår i det Västsvenska järnvägssystemet, Olskroken i Göteborg. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 2 900 MSEK. Det skriver Peab i ett pressmeddelande.

Entreprenaden för Olskroken är uppdelad i två faser. I den första fasen som startade i december 2015 har Peab och Trafikverket i samverkan genomfört planering, projektering och framtagande av riktpris för projektet. Nu är det klart att Peab får kontrakt även för fas 2 som är en totalentreprenad med detaljprojektering och byggande.

Olskroken är en av de allra viktigaste knutpunkterna i det Västsvenska järnvägssystemet. En ombyggnad till planskilda järnvägsspår är nödvändig för att öka framkomligheten och driftsäkerheten för all tågtrafik till och från Göteborg. I utbyggnadsprojektet ingår sex järnvägsbroar, en gångbro och ungefär 10 000 meter nya järnvägsspår.
Källor: Trafikverket, Peab