Ny transportmässa tar plats på Elmia 2019

Elmia och Jönköping blir värd för Nordens viktigaste mötesplats för framtidens hållbara transporter och infrastruktur 8 – 10 oktober 2019. Foto. Elmia

Nästa höst blir det premiär för Elmias nya transportmässa – Elmia Nordic Transport Infrastructure som arrangeras parallellt med Elmia Nordic Rail. Tillsammans med konferensen Elmia Future Transport Summit bildar mässorna Nordens viktigaste samlingsplats för utveckling av framtidens transporter och infrastruktur den 8 – 10 oktober 2019.

– Det är oerhört angeläget att vi utvecklar samhället på ett hållbart sätt – ekologiskt, ekonomiskt och socialt – och vi måste göra det långsiktigt. En väsentlig del för att bidra till en positiv utveckling av samhället är att vi har en välfungerande infrastruktur. Mässorna och konferensen bildar en tydlig röd tråd och Elmia och Jönköping blir en fysisk hub mitt i hela infrastrukturutvecklingen, en knutpunkt för hela Nordens infrastruktur med den planerade höghastighetsbanan, säger Lars Redtzer, ansvarig för infrastrukturfrågor på Sveriges Byggindustrier, samarbetspart till mässorna.

Elmia Nordic Rail är sedan flera år Nordens viktigaste mötesplats för hela järnvägsbranschen. Här möts projektörer, inköpare, operatörer, kravställare, myndigheter, organisationer, forskare och utbildare – alla med ett gemensamt intresse för järnvägen. Elmia Nordic Transport Infrastructure är den nya transportmässan som tar ett helhetsgrepp om alla transportslag och den teknik och de tjänster som kommer behövas i framtiden för att möta transporternas olika utmaningar – olika transportslag, intermodalitet, infrastruktur och samhällsbyggande.

Konferensen Elmia Future Transport Summit är forumet för de stora strategiska frågorna kring transporter och infrastruktur med fokus på politik, strategier, framtid, industrialisering, Norden-samverkan och samhällsbyggande infrastruktur.

– Med den här nya arenan samlar vi alla berörda aktörer, alla som kan skåda framåt – samhällsplanerare, politiker, myndigheter, konsulter, entreprenörer och framtidsforskare – och får med oss ett resultat som vi kan följa upp vartannat år och forma en framtida färdplan mot det hållbara samhället, säger Lars Redtzer, som även är medlem i det programråd som planerar konferensen.

– Det handlar också om att arbeta gränsöverskridande och vara en arena för hela Norden. Oavsett om det är personer eller gods, så stannar det ju inte vid gränserna. Vi måste vidga vyerna så att vi får effektiva flöden både in och ut ur landet så att hela regionen blir konkurrenskraftig, säger Lars Redtzer.

På mässgolvet kan besökarna delta i Tech Talks, tekniska seminarier direkt ute på mässgolvet, och Tech Walks, guidade turer om olika specialämnen. Till mässorna hör också också en Matchmaking med korta effektiva möten mellan leverantörer och uppdragsgivare.

– Nu skapar vi nästa generations mötesplats som går på djupet i tekniken men också tacklar de stora strategiska frågorna om klimat och samverkan. Här finns allt som behövs för att vara en ständigt aktuell mötesplats för transporter och infrastruktur, säger Magnus Ringqvist, projektledare för Elmias nya transportmässor.
Källa: Elmia