Brasilien annonserar ut koncessioner inom infrastruktur, järnvägar och hamnar

ApexBrasil söker svenska investerare för infrastrukturprojekt. Foto: ApexBrasil

Den brasilianska handels- och investeringsbyrån, ApexBrasil, som arbetar med att attrahera investeringar till nyckelsektorerna inom den brasilianska ekonomin, kommer till Skandinavien för att stärka affärs- och investerarrelationerna mellan Brasilien och de tre nordiska länderna Sverige, Danmark och Norge. I Sverige kommer ApexBrasil att delta i lanseringen av Global Business Climate

– ApexBrasil ser Sverige som en viktig partner och vill stärka de redan goda affärsrelationerna mellan  länderna. Vår kontinentala ekonomi har ett affärsvänligt klimat och befinner sig i en pågående positiv cykel med hållbar tillväxt baserad på privata investeringar och ekonomisk frihet som visar att vi är  öppna för affärsmöjligheter. Svenska investerare är mer än välkomna att utvecklas med oss i Brasilien, säger Lucas Fiuza, Business Director, ApexBrasil.

Med resan till Skandinavien vill ApexBrasil ge relevant information om den brasilianska affärsmiljön och attrahera skandinaviska investeringar. ApexBrasil planerar att göra detta i samband med  deltagandet i lanseringen av Global Business Climate Survey 2022 i Sverige. Global Business Climate Survey 2022 fångar upp utsikter och insikter från svenska företag som verkar över hela världen. Resultatet av undersökningen speglar deras syn på ekonomisk utveckling, framgångsfaktorer, lokala förhållanden och hållbarhetsutmaningar.

Som förberedelse inför besöket har ApexBrasil identifierat flera relevanta sektorer där skandinavisk affärsexpertis matchar investeringsmöjligheter i Brasilien. Till exempel har Brasilien flera kommande auktioner och koncessioner inom infrastruktur för olika sektorer som motorvägar, järnvägar, hamnar och hamnterminaler.

För utländska investerare är den brasilianska marknaden full av möjligheter. Under 2022 har den brasilianska ekonomin så här långt vuxit mer än alla G7-länder, pådrivet av starka privata investeringar  och en ökad sysselsättning som stärker konsumtionen. Brasilien har en diversifierad industriell bas som trätt in i en ny fas av tillväxt stöttad av nyligen implementerade skattelättnader. Vidare förbättras värderingen av Brasiliens ekonomiska tillgångar kontinuerligt.