Höghastighetsbanor hotar övriga infrastrukturinvesteringar

Det vore det oansvarigt att gå vidare med höghastighetsbanor anser Carl Bergkvist., Stockholms Handelskammare. Foto: Stockholms Handelskammare

Regeringen höjer anslagen till drygt 799 miljarder i infrastrukturpropositionen. Stockholms Handelskammare välkomnar tillskottet och betonar vikten av att pengarna satsas klokt.

– Svensk infrastruktur är lite som ett hus med begynnande läckor i tak och trasiga väggar, så att börja snegla på en ny pool vore oansvarigt. Därför bör projektet om höghastighetsbanor mellan storstäderna väljas bort och fokus riktas på sådant som ger positiva nyttor snabbt, säger Carl Bergkvist.

Infrastrukturpropositionen för 2022–2033 innehåller en höjning av kostnadsramen till sammantaget 799 miljarder kronor, enligt information från regeringen. Tillskottet är mycket välkommet, menar Stockholms Handelskammare. Det som blir avgörande för infrastrukturens framtida utveckling är vilka åtgärder som till slut kommer att prioriteras i kommande nationella plan.

– De höjda anslagen är välkomna, men det finns en stor risk anslagen äts upp av höghastighetstågen. Nu måste prioriteras mot projekt som ger stora samhällsnyttor per investerad krona. Det har fortsatt inte avsatts pengar för att avhjälpa problem på flera viktiga stråk, däribland Ostkustbanan och järnvägen mellan Stockholm och Oslo, säger Carl Bergkvist

Stockholms Handelskammare har i en tidigare rapport framhållit att den planerade satsningen på höghastighetsbanor mellan Sveriges stora städer är en ineffektiv åtgärd riktad med låga samhällsnyttor.

Stockholms Handelskammare har även beräknat att kostnaderna för projektet sannolikt landar närmare 400 miljarder kronor och därmed vida överstiger tidigare uppskattningar. Trafikverket har nyligen reviderat upp sina kostnadsberäkningar till omkring 295 miljarder kronor.