Begäran om rättsprövning och inhibition för Västra länken

Foto: Trafikverket

Siktar på byggstart i början av nästa år

Efter att regeringen i februari avslog överklagandena av Västra länken har närboende ansökt om rättsprövning och inhibition hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Rättsprövning innebär att regeringens beslut ska granskas. Eftersom det handlar om en rättsprövning krävs inget prövningstillstånd, utan dom kommer direkt.

Tills vidare gäller regeringens beslut om laga kraft för Västra länken, även om en rättsprövning pågår. Endast ett beslut om inhibitation kan pausa projektet i väntan på dom. De närboende har även yrkat på inhibition. Högsta förvaltningsdomstolen kommer därför först att fatta beslut om eventuell inhibition eller inte, det beräknas ta någon månad. En slutlig dom beräknas komma inom ett år.

– Vi arbetar vidare i enlighet med det regeringsbeslut som ligger, tills eventuellt beslut om inhibition kommer. Detta med sikte på byggstart i början av nästa år och färdigställande i slutet av 2021, säger Urban Larsson.