Trafikverket: ”Komplexa projekt kostar mindre än beräknat"

Citybanan i Stockholm slutade en procent över budget och blev färdig fem månader före planerat. I snitt slutar stora projekt fem procent under budget. Foto: Christer Wiik

Citybanan i Stockholm slutade 1 procent över budget. BanaVäg i Väst blev exakt som budgeterat och Norra Länken i Stockholm gick 21 procent under budget. Dessa är tre av de största infrastrukturprojekten i Sverige sedan 2011. Av samtliga rapporterade 13 projekt avslutades alla utom ett i tid. Det skriver Trafikverket på sin nyhetsportal.

Sedan 2011 har Trafikverkets stora projekt, de med en budget på över fyra miljarder eller med ett komplext utförande, slutat fem procent under budget.
- Vi arbetar ständigt med att förbättra våra kostnadskalkyler. Ett exempel är arbetet med den nationella planen 2018-2029 där vi nu är tydligare med i vilket skede projekten är och redovisar kostnadsintervall för att förtydliga att det finns större osäkerheter tidigt i planeringen. Men sammantaget har vi en bra kostnadskalkyl, säger Lennart Kalander, chef för nationell planering på Trafikverket.

Trafikverket skriver vidare:
De 13 stora projekt som avslutats sedan 2011 hade en total budget på 87 miljarder kronor. Slutnotan landade dock på 82 miljarder, fem procent under.
Mest över budget gick Ådalsbanan och E4 Sundsvall. Båda dessa projekt slutade tre procent över det som budgeterats. Den nya järnvägen i Kiruna sticker ut åt andra hållet där slutkostnaden landade på hälften av det budgeterade. Johan Bill, chef för Stora Projekt på Trafikverket, kommenterar utfallet. 
- I Trafikverkets stora projekt, som pågår under en lång tidsperiod, kan det hända väldigt mycket, ändrade förutsättningar som till exempel ny lagstiftning och ny teknik. Trots detta har vi i dessa komplexa projekt så stor kostnadskontroll att vi totalt hamnar under budget, säger Johan Bill. 

12 av 13 projekt i tid
Av samtliga 13 projekt avslutades alla utom ett i tid. Delsträckningen Norrtull-Värtan i Norra länken kunde öppna för trafik ett helt år före planering.
Åt andra hållet avvek Ådalsbanan där trafiken kunde släppas på först ett år efter planering.
Källa: Trafikverket