Trafikverket reder ut trafikprognoser om Västlänken

Västlänken är en kommande regionaltågstunnel under centrala Göteborg. Karta: Trafikverket

675 tågankomster och avgångar belastar idag Göteborgs central. Detta kan variera från dag till dag men 675 är en snittsiffra framräknad för den bokade trafiken 2018. Samma snittsiffra för när Västlänken är färdig beräknas bli 1 125 i enlighet med Västra Götalandsregionens målbild och Trafikverkets basprognos. Men statistiken räknas på olika sätt. Detta enligt Trafikverket som på sin nyhetsportal redogör för skilda metoder att prognostisera tågtrafikmängden.

Susanne Skovgaard, avdelningschef på Expertcenter, kommenterar just nämnda snittsiffra som nämndes ovan.
- Detta är en beskrivning av hur tågoperatörerna valt att lägga trafiken idag och en prognos för hur det kan se ut när Västlänken är färdig. Men det är inte ett så kallat kapacitetstal, säger Susanne Skovgaard.
- För snittsiffran är inte samma sak som kapacitet. Den teoretiska kapaciteten mäts i antal ankomster och avgångar per maxtimme, alltså hur många tåg som anläggningen klarar av per timme. 2018 är den siffran för Göteborgs Central 72. 

Trafikverket skriver vidare:
72 ankomster och avgångar är det som Göteborgs Central rent teoretiskt klarar av idag. När Västlänken är färdigställd beräknas den siffran vara 152.

 - Västlänken kommer att klara 40 tåg per timme. Men eftersom varje ankomst också är en avgång blir det 80 ankomster och avgångar per timme. Man ska dock komma ihåg att den teoretiska kapaciteten är matematiskt uträknad och med mycket små marginaler, säger Susanne Skovgaard och förtydligar: 
- Det är inte snittsiffran som dubblar kapaciteten, så man ska inte blanda ihop uttrycken. Men kapaciteten kommer att fördubblas i noden Göteborg.
- Färdigställandet av Västlänken är också bara början. Stationerna i Haga och Korsvägen kommer redan vid öppnandet att vara förberedda med 4-spårsstationer. När de sedan tas i drift och när anslutande banor får utbyggd kapacitet kommer kapaciteten att öka ännu mer, avslutar Susanne Skovgaard.
Källa: Trafikverket