Dalapolitiker efterlyser investeringar i länets infrastruktur

Dalabanan. Foto: Norconsult (arkivbild)

Region Dalarnas ledning kräver att Dalarna måste få minst 650 miljoner mer fram till 2029 för att rusta prioriterade Dalabanan och tungt belastade förbifarten vid Yttermalung. Det skriver Dalarnas Tidningar, som frågat ut ett antal riksdagsledamöter från regionen hur de planerar jobba i riksdagen för att påverka regeringen i infrastrukturfrågor som berör Dalaregionen.  

Enligt Dalarnas Tidningar är länets ledande kommun- och landstingspolitiker överens om att Trafikverkets förslag till nationell plan för infrastruktur missgynnar länet.
”Vi moderater i Dalarna ser bekymmersamt på att utvecklingen och underhållet av infrastrukturen inte håller jämna steg med behoven i Dalarna. Tung industri och besöksnäring är bara några av skälen till att infrastrukturen behöver extra prioritet här i länet i ett nationellt perspektiv”, uttrycker falumoderaterna Carl-Oskar Bohlin och Ann-Britt Åsebol till tidningen.

De båda politikerna meddelar att de kommer att kalla infrastrukturministern till debatt i kammaren för att fästa regeringens uppmärksamhet kring det akuta behovet av satsningar på infrastruktur i Dalarna. 
Även socialdemokratiska politiker från Dalarna gör gemensam sak.
Maria Strömkvist, Ludvika, Marie Olsson, Orsa, Patrik Engström, Avesta samt Roza Güclü Hedin, från Falun, skriver bland annat följande:
”I huvudsak behöver vi alla trycka på att Dalarnas infrastruktur är viktig för svensk industri och besöksnäring. Dalarna är ett av Sveriges ledande exportlän. Dessutom är turismen en tillväxtmotor för hela regionen där transporter och infrastruktur är avgörande för en fortsatt utveckling”
S- politikerna understryker att de har lagt fram flera motioner 2017-2018 som ska utveckla regionens infrastruktur.
”Exempel på hur vi vill stärka besöksnäringen är Sälens flygplats men också en motion om satsning på Strömsholms kanal. Strömsholms kanal borde ha ett lika stort riksintresse som övriga kanaler i landet”
Källa: Dalarnas Tidningar