Oklart om Lysekilsbanan framtid

Lysekils station. Foto: Wikipedia/Joel Grafström

Trafikverkets styrelse har nu beslutat att underhållet av Lysekilsbanan (Munkedal–Lysekil) ska upphöra i samband med att nästa tågplan börjar gälla den 9 december 2018. Det skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Inom Trafikverket pågår en ständig översyn av järnvägsnätet för att se till att medlen som finns för drift och underhåll används där de ger nytta för resenärer och transporter. Trafikverkets styrelse har beslutat att underhållet av Lysekilsbanan ska upphöra. Banan har inte varit trafikerad sedan 2010, förutom viss persontrafik sommaren 2015.

Den sista reguljära godstrafiken kördes år 2010, då Stora Enso slutade köra sitt gods på banan. Sedan dess finns det ingen ordinarie trafik på banan. Under en period fraktades räls från Lysekils hamn.

Nu finns det tre framtida scenarion:

* Om någon vill bedriva trafik i tillräcklig omfattning kan frågan om att återuppta underhållet tas upp för nytt beslut.

* Banan upplåts till extern part.

* Banan läggs ner på sikt, om ingen visar intresse för att trafikera den.

– Trafikverket lägger årligen 7-8 miljoner kronor på underhåll av Lysekilsbanan. När vi lägger ner underhållet kan dessa medel användas på andra, mer aktiva banor, där de gör mer nytta för resenärer och transporter, säger Bengt Rydhed, tillförordnad regiondirektör Väst i Trafikverket.

Sommaren 2015 beviljade Trafikverket dispens för sommartrafik med persontåg, men fler dispenser kommer inte att ges. Säkerheten är helt enkelt inte tillräckligt hög. Banan är elektrifierad och har manuell trafikledning. För att kunna köra persontrafik på ett bra sätt skulle det behövas ett nytt ställverk och lokaltågklarerare i Lysekil.