Green Cargo deltog i EU-möte om transportfrågor

Green Cargos VD Jan Kilström deltog i ett möte med Violetta Bulc, EU-kommissionär för transportfrågor. Foto: Green Cargo

Tillsammans med VD:ar från RCG, SNCF och Lineas, har Jan Kilström VD Green Cargo, haft möte med Violetta Bulc, EU-kommissionär för transportfrågor. Syftet var att lyfta de stora utmaningar som finns för att öka gods på järnväg i Europa.

Kommissionären höll ett anförande där hon menade att järnvägsbranschen borde leverera mer effektivt. Hon tog upp bristen på samordning mellan operatörerna som ett problem för järnvägssektorn. Jan Kilströms tydliga budskap var att först när politikerna minskar komplexiteten i regelverket kommer branschen att kunna utveckla och förbättra samordningen och erbjuda effektivare järnvägstjänster till marknaden.
– De regler vi lyder under i järnvägsbranschen är inte på något sätt jämförbara i kostnad och komplexitet jämfört med att köra lastbil över gränserna. Järnvägsbranschen behöver dessutom investeringar för att kapaciteten och kvaliteten på järnvägsnätet ska kunna förbättras och politiska beslut för att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga, säger Jan Kilström.

Jan Kilström deltog även i en paneldebatt om Tracking and Tracing & ETA. Debatten handlade om järnvägsbranschens möjligheter att kunna utveckla system för att spåra järnvägsgods, precis som man gör för gods på väg, för att möta upp kundernas behov och effektivisera det egna arbetet. Under paneldebatten lyfte Jan Kilström fördelarna och utmaningar inom ämnet.