Järnvägssträckningen Oslo-Stockholm får högsta prioritet i EU

Hela sträckan Oslo-Stockholm inkluderas i den så kallade Scan-Med-Korridoren. Karta: Oslo-Sthlm 2.55

EU:s medlemsländer i rådet föreslår att hela sträckan Oslo-Stockholm inkluderas i den så kallade Scan-Med-Korridoren. Det innebär att stråket Oslo-Stockholm kommer prioriteras högre när medel för att förbättra infrastrukturen inom EU ska fördelas.

– Det här är ett jätteviktigt besked. Det innebär att arbetet med att förverkliga en bättre järnväg mellan Oslo och Stockholm nu tar ett viktigt steg framåt, säger Jonas Karlsson, vd Oslo-Sthlm 2.55.

Det transeuropeiska transportnätet, TEN-T, tar sikte på att utveckla ett prioriterat gränsöverskridande europeiskt nätverk av infrastruktur. I den nuvarande TEN-T-förordningen har nästan alla nordiska huvudstäder direkt koppling till varandra genom transportkorridoren Skandinavien - Medelhavet. Hela sträckan mellan Oslo och Stockholm har däremot inte varit inkluderat – men EU:s medlemsländer föreslår nu att sträckan ska läggas till när EU reviderar förordningen.

– Det här innebär inte bara att EU markerar Oslo-Stockholms betydelse utan också att man skapar bättre förutsättningar för att söka EU-stöd för fortsatta arbetet med att planera, bygga och förbättra infrastrukturen. Till de så kallade korridorerna fördelas en majoritet av de medel som EU avsätter för att stötta utbyggnaden av strategiskt viktig infrastruktur i Europa, säger Jonas Karlsson.

Arbetet med att revidera TEN-T förordningen har pågått under en längre tid. I arbetet har regeringarnas stöd varit helt avgörande för att sträckan Oslo-Stockholm nu ser ut att bli en prioriterad del av EU:s transportpolitiska nätverk. Både den svenska och den norska regeringen har påtalat vikten av att inkludera hela sträckan mellan Oslo-Stockholm. I TEN-T förordningen prioriteras gränsöverskridande förbindelser även till tredje land - alltså även till Norge som inte är medlemmar i EU.

– Beskedet från EU-kommissionen, tillsammans med den utredning som presenterades av Jernbanedirektoratet i Norge och Trafikverket i Sverige under hösten, gör det nu betydligt enklare att gå vidare i planeringsarbetet för Oslo-Stockholm. Om regeringarna kommer överens om ett utredningsuppdrag kan järnvägen stå klar redan i mitten på 2030-talet, säger Jonas Karlsson.

Medlemsstaternas överenskommelse innebär ett steg närmare det slutgiltiga formella beslutet om att anta den nya förordningen, inklusive inkluderingen av sträckan Oslo – Stockholm i Scan-Med-korridoren, som kommer antas under 2023.