Green Cargo förstärker sin lokflotta

Green Cargos senaste loktillskott Mb 4017 och 4018 är klara för trafik. Foto: Green Cargo

Nu trafiksätts två nya Transmontana-lok, med beteckningarna Mb 4017 och Mb 4018. Loken beställdes för ett år sedan levererades till Sverige tidigare under hösten. De två nya loken kommer inledningsvis att gå in i befintliga kundupplägg inom svensk basindustri.

Sedan hösten 2018 har Green Cargo förstärkt fordonsflottan med sexaxliga Transmontana-lok, med beteckningen Mb, från lokleverantören Softronic. Hittills har 18 Mb-lok levererats och så sent som i april beställdes fyra lok till. I grunden finns ett ramavtal som möjliggör fler lokbeställningar. Totalt kommer Green Cargo med denna beställning att förfoga över 22 Mb-lok i trafik 2024.

Ett Mb-lok har samma dragkraft som två Rc-lok, samtidigt som det sänker energiförbrukningen med en effektiv elåtermatning. Det möjliggör både längre och tyngre tåg, men också lägre kostnader, vilket stärker godstågens konkurrenskraft.

– Med de sexaxliga Mb-lokens dragkraft effektiviserar vi kundernas värdekedjor. Som exempel minskade vi antalet stålämneståg med 200 per år tack vare de nya loken, trots samma godsmängd. Ju längre och tyngre tåg vi kan köra, desto bättre. Mb-loken är en rakt hållbar investering i svensk basindustris konkurrenskraft, säger Markus Gardbring, chef Operations på Green Cargo.

Stigande bränslepriser och en utbredd förarbrist i Europa driver upp fraktpriset på långväga internationella lastbilstransporter. Detta har skapat en stor efterfrågan på intermodala transporter där exempelvis containers och lastbilstrailers transporteras på järnväg. Det kan med fördel utnyttjas i Green Cargos omfattande godstågstrafik till och från norra Sverige.

– Med Mb-loken får vi bra förutsättningar att tillvarata hela kapaciteten i varje tågläge och fylla tågen maximalt. Då bidrar vi samtidigt till ökad trafiksäkerhet på de svenska vägarna, minskat slitage och koldioxidutsläpp, säger Markus Gardbring.