SL bryter kontrakt med signalsystemsleverantör

Tunnelbanetåg på Röda linjen söder om Masmo. Foto: Christer Wiik

Nu meddelar SL att bolaget häver kontraktet med Ansaldo, leverantör av nytt signalsystem på tunnelbanans röda linje, med omedelbar verkan. Skälet är Ansaldos tillkortakommanden såvitt avser efterlevnaden av avtalet vilket föranlett ett bristande förtroende för Ansaldos leveransförmåga. Arbetet med nytt signalsystem avbryts och trafiken körs vidare på befintligt signalsystem. Det skriver SL i ett pressmeddelande.

Avtal om nytt signalsystem för röd linje tecknades 2010. Det nya signalsystemet skulle ha levererats i september 2013. Arbetet har kantats av stora förseningar och brister i Ansaldos leverans. Hävningen av kontraktet ska ses i ljuset av den långa tidsperiod som löpt utan tillfredsställande leverans av nytt signalsystem. 
Att SL häver kontraktet innebär att Ansaldo ska betala tillbaka resterande erlagda förskottsbelopp, utge vite, ersätta SL för skada och återställa vår anläggning. Hävningen kan resultera i en rättslig process.
Vare sig trafiken eller resenärerna påverkas av beslutet att häva kontraktet med Ansaldo.
- Det föreligger fundamentala brister i Ansaldos leverans och vi litar inte på att Ansaldo kan leverera enligt avtalet, därför häver vi kontraktet, säger Caroline Ottosson, chef trafikförvaltningen och vd AB SL.