Banedanmark uppgraderar signalsystem

Det nya signalsystemet är ett lyft för järnvägen på de aktuella sträckorna. Foto: Banedanmark

Sedan i maj har Banedanmark arbetat på högtryck för att lägga sista handen på ett nytt, digitalt signalsystem mellan Holstebro och Herning och vidare till Vejle och Skanderborg. Det arbetet är nu vid vägs ände.

– Det är riktigt bra för passagerare över hela Jylland att de nu kan se fram emot en stabilare verksamhet. När ambitionen är att få fler att åka kollektivt är tåg i tid avgörande. Det nya signalsystemet hjälper till att säkerställa det, säger Trafikminister Trine Bramsen.

Det nya, digitala signalsystemet syftar till att ge resenärerna fler tåg i tid, stabilare tågdrift och bättre trafikinformation. Därför är det en massiv teknisk uppgradering som Banedanmark gör på linjerna som går över Jylland. De gamla, analoga signalerna är ofta föråldrade och orsakar förseningar.

De nya signalerna mellan Holstebro, Herning och resp Skanderborg och Vejle är den fjärde utrullningen på Jylland som Banedanmark genomför. Och erfarenheterna från de sträckor där Banedanmark redan tagit de nya signalerna i bruk visar att det sedan har resulterat i bättre punktlighet med fler tåg i tid.

– Det nya signalsystemet är ett enormt lyft för järnvägen på de aktuella sträckorna. Vi har bytt ut de gamla, analoga signalerna längs banan med nya, digitala komponenter. Eftersom det nya systemet är digitalt är det färre komponenter i spåret. Det gör att det blir mindre sårbart, och det kommer att göra det möjligt att få en stabilare tågdrift med färre signalfel, säger Janus Steen Møller, Director of Signal Systems i Banedanmark

– De senaste åren har vi i Västdanmark tagit det nya signalsystemet i bruk mellan Frederikshavn och Lindholm, från Thy till Struer och mellan Langå, Struer och Holstebro. Av detta kan vi se att det nya systemet över tid har gett en stabilare tågdrift.

Hos Arriva, som kör tågen på sträckan mellan Holstebro, Herning och Vejle och Skanderborg är man också glada över att det nya signalsystemet nu kan tas i bruk.

– Våra lokförare har redan god erfarenhet av det nya signalsystemet. Det hjälper bland annat med att hålla koll på körtillstånd, hastighetsbegränsningar och på bansträckningen. På så sätt får man betydligt mer information och det ger förarna ännu bättre information när på de aktuella träckorna, säger Therese Christensen, kommersiell chef hos Arriva.

På DSB är man också nöjd med att de nya digitala signalerna är klara på ännu en sektion. Jens Visholm, kommersiell direktör på DSB, säger:

– Vi ser fram emot att våra kunder drar nytta av det nya signalsystemet när det rullas ut på fler rutter. Hög punktlighet, bra trafikinformation och stabil verksamhet är viktigt för våra kunder och ett nytt digitalt signalsystem bidrar precis till att lyfta de områdena.

Under de kommande åren kommer Banedanmark att ta det nya signalsystemet i bruk mellan Esbjerg via Skjern till Holstebro och Herning, mellan Lunderskov och Esbjerg, mellan Bramming och Tønder och mellan Aarhus och Aalborg flygplats.