Säkrar och rustar upp svenska järnvägsnätet

Foto: Trafikverket

Totalt 204 214 anmärkningar under 2016 och 2017

En långsam reinvesteringstakt har tidigare framtvingat hastighetsnedsättningar för att säkerställa säkerhet och viss funktion. Statistiken visar att dessa hastighetsnedsättningar, som kan vara en följd av en besiktningsanmärkning, kommer att minska stadigt de kommande åren i takt med de åtgärder Trafikverket genomför. Under de kommande åren sker inte minst spår- och rälsbyten på Västra och Södra stambanan.

Trafikverket besiktigar järnvägen för att bedöma vilka åtgärder vi har behov av att göra på sikt på järnvägen. Anmärkningar kan bedömas som mindre allvarliga och kan då åtgärdas senare. Man kan jämföra med bilbesiktningen, där en bil kan få en allvarlig anmärkning och krav på efterkontroll, vilket kan jämföras med våra allvarliga anmärkningar. Mindre allvarliga fel på bilen, som inte påverkar trafiksäkerheten, blir också en anmärkning men kan åtgärdas senare.

Riksdagen har beslutat att den finansiella ramen för den kommande nationella planen för transportsystemet ska uppgå till totalt 622,5 miljarder kronor för tolvårsperioden, vilket är 100 miljarder kronor mer än för befintlig planperiod. Med ökade medel kommer man att kunna göra rejäla insatser så att järnvägen rustas upp, moderniseras och byggs ut.

Under 2016 och 2017 har det hittills genomförts 1 801 164 besiktningar som resulterat i totalt 204 214 anmärkningar. Av dessa anmärkningar finns 33 655 mindre allvarliga anmärkningar kvar i systemet. Alla allvarliga anmärkningar för 2016 är åtgärdade. Syftet med att göra besiktningarna är att skaffa sig nödvändig koll på anläggningen, för att kunna åtgärda de bristerna.