Ny rapport om kollektivtrafiken

Foto: Swedtrain

Visar på stor samhällsnytta

Kollektivtrafiken skapar samhällsekonomisk nytta för betydligt mer än 14 miljarder kronor netto varje år. Det visar en rapport som WSP tagit fram på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik.

Till detta kommer andra nyttor som inte ingår i de samhällsekonomiska kalkylerna. Satsningar på kollektivtrafik ses fortfarande alltför ofta som en kostnad i landstingens, kommunernas och statens budgetar. Svenskt Kollektivtrafik menar att det är en investering i samhällsnytta.