Trafikverket informerar om genomförandeplan

Foto: Stefan Nilsson

En första version av Trafikverkets genomförandeplan har nu publicerats. Planen visar de åtgärder som Trafikverket planerar att genomföra under 2018–2023 för att underhålla och utveckla transportsystemet och kommer att uppdateras löpande. Den fastställda planen kommer att ligga till grund för Trafikverkets fortsatta planering av åtgärder den kommande sexårsperioden. Det skriver myndigheten på sin nyhetsportal.

Genomförandeplanen visar de åtgärder som har störst konsekvenser för transportsystemet. Det gäller både konsekvenser under och efter byggtid.
För Trafikverket är det viktigt att externa intressenter ska få kännedom om kommande åtgärder för att kunna använda det som underlag för sin egen planering. Externa intressenter har också möjlighet att vara delaktiga i framtagandet av planen och får lämna synpunkter på denna version av planen.

Den första versionen av genomförandeplanen kommer att uppdateras under hösten 2017 för att fastställas under december. Uppdateringen sker utifrån den förbättrade kunskap om åtgärder och tillgängliga medel som kommer att finnas tillgänglig under hösten. Vid uppdateringen beaktas också de synpunkter som kommer in till Trafikverket på denna version av planen. 
Läs mer: www.trafikverket.se/om-oss/nyheter
Källa: Trafikverket