Trafikverket upphandlar cybersäkerhet

Foto: Pixabay

Ordern ska levereras under september 2017  med slutleverans under sista kvartalet

Advenica har vunnit ett tre-årigt leveransavtal och i kombination med det fått en första order på 1,9 miljoner kronor från Trafikverket. Ordern är ett viktigt genombrott inom affärsområdet Enterprise Solutions och kundsegmentet Kritisk infrastruktur.

De flesta cybersäkerhetslösningar på marknaden fokuserar på att förhindra obehöriga att begå otillåtna handlingar. Till skillnad mot dessa är ZoneGuard från Advenica speciellt designad för att sammankoppla olika IT-system på ett säkert sätt. Genom att tillåta informationsutbyte, enligt en väldefinierad informationspolicy, blir det enklare för användaren att höja sin informationssäkerhet, utan att göra avkall på funktionalitet.

– Vi är väldigt glada att Trafikverket väljer våra cybersäkerhetsplattformar för en så viktig del inom kritisk infrastruktur. Det är komplext att få flera aktörer med olika system att kommunicera och samspela på ett säkert sätt, men med våra lösningar kan organisationers behov av digitalisering tillgodoses, utan att ge avkall på informationssäkerheten", säger Rune Bengtsson, vp Sales Enterprise, Advenica.