Dubbelspåret genom Gamla Uppsala invigt

Del av det nya dubbelspåret genom Gamla Uppsala. Foto: Christer Wiik
Kungshögarna i Gamla Uppsala. Foto: Christer Wiik

Det nya dubbelspåret genom Gamla Uppsala har nu öppnat för full trafik. Det innebär höjd säkerhet, bättre miljö, och en utökad kapacitet från 8 till 24 tåg i timmen. Det meddelar Trafikverket på sin nyhetsportal.

I strålande solsken invigdes nya dubbelspåret genom Gamla Uppsala inför en publik på cirka 300 personer. Vid ceremonin medverkade Einar Schuch, regional direktör Trafikverket Region Öst, Marlene Burwick, kommunstyrelsens ordförande Uppsala kommun, Börje Wennberg, ordförande regionstyrelsen Region Uppland, Göran Enander, landshövding Uppsala län och Bo Netz, ställföreträdande generaldirektör Trafikverket.

Bo Netz poängterade att projektet verkligen stämmer in på Trafikverkets vision; alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. 

– Med fyra kilometer dubbelspår genom Gamla Uppsala står regionen bättre rustad för att hantera en ökad andel pendling i en växande region. Vi har byggt bort flaskhalsen vid Gamla Uppsala, gjort området säkrare och allt detta med hänsyn till kulturmiljön, sade ställföreträdande generaldirektör Bo Netz. 

När det första tåget susade förbi på det nyöppnade spåret förklarades dubbelspåret för invigt och en fanfar framfördes på näverlur av två personer från Österledskyrkans musikskola.

Under dagen hade Gamla Uppsala museum öppet med föredrag av de arkeologer som deltagit i utgrävningarna i Gamla Uppsala. Genom projektet blev de största arkeologiska utgrävningarna någonsin möjliga på platsen; gårdar, gravar, kultplatser och ett stolpmonument undersöktes.

Den nya dubbelspåriga järnvägssträckan i norra Uppsala är cirka 4 kilometer lång och sträcker sig från Tycho Hedéns väg i söder till E4 i norr, där den ansluter till det befintliga dubbelspåret mot Gävle. Vid Gamla Uppsala kyrka har spåren lagts i en 610 meter lång tunnel vilket minskar bullret och förbättrar miljön i det kulturhistoriskt känsliga området.

Byggtiden för hela projektet har varit drygt fyra år, varav cirka tre år för bygget av den nya järnvägen. Både tidplanen och budgeten på 1,3 miljarder (2012 års prisnivå) har hållits. Fyra plankorsningar har byggts bort, vilket förbättrar tillgängligheten, framkomligheten och säkerheten i området.
Källa: Trafikverket