Helelektrifiering av kollektivtrafiken i Landskrona

Skånetrafiken stänger dörrarna för sena passagerare. Foto: Arriva

Landskrona stad tecknar genomförandeavtal med Skånetrafiken

Omställningen till fossilfri kollektivtrafik och eldrivna bussar vinner mark och eldrivna bussar ger bättre miljöfördelar än dagens gasdrivna fordon.  Det är därför i linje med utvecklingen av drivmedel att arbeta för en elektrifiering av hela stadsbusstrafiken, vilket Landskrona stad tillsammans med Skånetrafiken har tagit fasta på i sitt samarbete kring kollektivtrafiken.

Dagens beslut innebär att Landskrona stad visar en tydlig vilja att arbeta för att på sikt elektrifiera hela Landskronas kollektivtrafik tillsammans med Skånetrafiken. Genom att ta fram ett genomförandeavtal som tecknas mellan Skånetrafiken och staden kan en teknisk lösning samt en fördelning av vad parterna åtar sig att göra tydliggöras och verkställas.

Innan avtalet kan skrivas på av båda parter så ska Skånetrafiken fatta sitt beslut om genomförandeavtalet i kollektivtrafiknämnden.