Utställning om konsten i Västlänken

Katharina Grosses vinnande idéförslag för Olskroken, Västlänken. Bild: Katarina Grosse/Statens konstråd

Trafikverket meddelar att den 29 augusti startar en utställning på Göteborgs stadsmuseum där sju konstnärer visar sina idéförslag för den konstnärliga utformningen av stationerna Haga och Korsvägen i Västlänken. Utställningen pågår till den 17 september och ingår i den internationella konsttävlingen Kronotopia som Trafikverket genomför tillsammans med Statens konstråd.

Genom tävlingen får konstnärerna chans att påverka hela utformningen av stationerna tillsammans med arkitekterna, något som är ovanligt i så här storskaliga stadsomvandlingsprojekt. Bidragen som visas upp innehåller olika koncept på den konstnärliga gestaltningen av stationsmiljöerna. I oktober 2017 tillkännager juryn de två vinnande förslagen, ett per station. Till dess är tävlingsförslagen helt anonyma.
På utställningen visas även pågående arbete med den konstnärliga utformningen av Västlänkens station Centralen samt området i anslutning till Olskrokens planskildhet. Vinnarna utsågs i Kronotopias första tävling som avgjordes i januari.

Västlänken blir ett av de största byggprojekten genom tiderna i Göteborg. Det ska knyta samman region och stad med ny underjordisk tågförbindelse genom centrala Göteborg och tre nya tågstationer som avlastar Centralstationen. Nya stationsmiljöer, uppgångar, broar och angränsande stadsmiljöer kommer forma människors livsmiljöer för lång tid framöver. Byggstart är planerad till 2018, de första tågen rullar ner i tunneln 2026.

Om konsten i projekt Västlänken:
För att få fram förslag till den konstnärliga utformningen av Västlänkens stationer samarbetar Trafikverket med Statens konstråd i den internationella konsttävlingen Kronotopia. Genom tävlingen får konstnärer komma in tidigt i processen och därmed påverka utformningen av hela miljöer.
Kronotopia är också namnet på Västlänkens övergripande konstprogram som har tagits fram av Trafikverket, Statens konstråd, Västra Götalandsregionens konstenhet, Västtrafik, Göteborgs stad och Göteborg Konst. All konst som produceras inom Västlänken, under mark, i stationsbyggnaderna och utanför, tar avstamp i programmet.
I januari 2017 utlystes en internationell konsttävling för att få fram idéförslag till stationerna Haga och Korsvägen. Under våren 2017 fick konstnärer från hela världen chansen att presentera sig i en prekvalificering. Intresset var mycket stort. I april valde juryn ut åtta konstnärer (fyra för respektive station) som fick uppdraget att ta fram idéförslag. Sju bidrag har kommit in. I oktober 2017 tillkännages de två vinnande förslagen.

Förra året genomfördes Kronotopias första tävling för att få fram idéförslag till infrastrukturmiljön vid Olskrokens planskildhet och station Centralen i Västlänken. Vinnarna blev bLINK av Katharina Grosse för området i anslutning till Olskroken planskildhet och Tongue and Groove av Danh Vō för station Centralen.