Finland kan konkurrensutsätta delar av tågtrafiken

Helsingfors C. Foto: Christer Wiik

Det finska kommunikationsministeriet (KM) har nu aviserat att öppna konkurrensen för passagerartrafiken på järnväg tidigare än planerat. Avsikten är att inleda konkurrensutsättningen av regionaltågstrafiken i Södra Finland, det vill säga i trafiken mellan Helsingfors och de närliggande landskapen. Den konkurrensutsatta trafiken inleds inom de närmaste åren och målet är att hela fjärrtrafiken omfattas av konkurrensen inom passagerartrafiken före 2026. Det skriver den finska järnvägsoperatören VR i ett pressmeddelande.

VR Group delas in i tre separata statsbolag: ett materielbolag, ett underhållsbolag och ett fastighetsbolag. Passagerartrafikens materiel överförs till materielbolaget stegvis i takt med att konkurrensutsättningen framskrider. 
– Vid VR har vi länge förberett oss inför slutet på monopolverksamheten. Enligt den ursprungliga tidtabellen skulle monopolet vara avskaffat i slutet av 2024, konstaterar verkställande direktör Rolf Jansson.

Nu har ägaren och kommunikationsministeriet tillsammans fattat beslut om riktlinjerna för öppnandet av konkurrensen. Eftersom det handlar om den största förändringen inom branschen på mer än tjugo år – sedan driften av tågtrafiken och bannätets förvaltning separerades – är det en god idé att genomföra förändringen stegvis.

Många enskilda steg i förändringen är fortfarande öppna, bland annat med tanke på de bolag som ska grundas. Dessa steg ska preciseras under de fortsatta förberedelserna som leds av ministeriet. Detaljerna avgör utfallet av reformen.

– Det är viktigt att säkerställa järnvägssystemets funktion och säkerhet under en så omfattande förändring. VR vill att både passagerar- och godstrafiken kan betjäna sina kunder effektivt och utan störningar. Det är viktigt att kommunikationsministeriet och VR tillsammans utvecklar den plan som ministeriet fastställt. VR samarbetar aktivt med ministeriet för att göra den omfattande förändringen smidig.