Skavstas terminal kan bli utan tågstation

Skavsta flygplats vid Nyköping. Foto: Stockholmskavstautveckling

Trafikverket utreder möjligheter att flytta stationen vid Stockholm Skavsta flygplats från huvudbanan till en ny variant av bibana.

Nyköpings kommun säger nej till detta och menar att Trafikverket inte tar sitt ansvar utifrån ett övergripande perspektiv vad gäller samtliga trafikslag. De spelar därmed bort Stockholm Skavsta flygplats som en viktig nationell resurs. Samtidigt försenar de Ostlänken med ytterligare utredningar, säger kommunalrådet Urban Granström.

Granström anser att med Trafikverkets förslag till ny bibana förlängs restiderna till Skavsta. Det är också en stor risk att tågtrafik till Nyköping minskar när storregionala tåg väljer bort att passera Skavsta och Nyköping på grund av det stora tidstillägget på resan mot Stockholm. Den nya bibanan skapar även en stor barriär som spärrar av flygplatsen och hindrar utvecklingen av det planerade verksamhetsområdet vid Skavsta vilket i sin tur hämmar utvecklingen i hela regionen.

Stockholm Skavsta flygplats är, främst tack vare Ryanair och Wizz Air, Sveriges tredje största utrikesflygplats med drygt 2 miljoner passagerare 2016.

Prognosen visar att flygplatsen kommer att hantera minst 5,7 miljoner årsresenärer år 2040 och en del i den analysen av framtiden bygger på att flygplatsen utrustas med en egen järnvägsstation på den planerade nya höghastighetsbanan Ostlänken. Det skulle drastiskt minska transporttiderna från Stockholm och även skapa möjligheter att knyta Skavsta till Arlanda

Det skulle enligt vissa utredare vara en lösning på en del av kapacitetsproblemen för flyget i Stockholmsregionen. Möjligheten att kombinera järnväg och flyg var även ett bärande argument när Nyköpings kommun gick med i arbetet, bland annat genom att satsa drygt 80 miljoner kronor. En järnvägsstation skulle också drastiskt öka flygplatsens upptagningsområde, idag är cirka 50 procent av resenärerna från Stockholmsområdet medan 38 procent kommer från områden söder om Skavsta.

Men nu har Trafikverket ändrat de ursprungliga planerna. Istället för att lägga stationen i direkt anslutning till terminalen och vid huvudbanan, har den flyttats ut från flygplatsen och ligger nu vid en bibana som slingrar sig från huvudbanan, in till Nyköping och sedan ut till Skavsta.

– Nyköpings kommun har, tillsammans med Stockholm Skavsta flygplats, en avsiktsförklaring med Trafikverket som tydligt visar att vi ska samverka om en station på huvudbanan vid flygplatsen. Trafikverkets agerande går emot vår överenskommelse och därför säger vi nej till förslaget och menar att det försenar Ostlänken och försämrar möjligheterna för Sverige att fortsätta utvecklas, säger Urban Granström.

Den stora huvudbanan ska trots det ligga kvar tätt intill flygplatsen men alltså inte ha någon station. Det nya förslaget har inte svarat på hur resenärerna ska ta sig från den utflyttade stationen till terminalen. Inte heller hur den barriär som bibanan skapar ska hanteras. Trafikverket å sin sida menar att bibanan ökar tillgängligheten från Nyköping till flygplatsen.

– Med Trafikverkets förslag till ny bibana förlängs restiderna till Skavsta. Det är också en stor risk att tågtrafik till Nyköping minskar när storregionala tåg väljer bort att passera Skavsta och Nyköping på grund av det stora tidstillägget på resan mot Stockholm. De sju länen kring Mälardalen har också varit tydliga med att Stockholm Skavsta ska ha en station på huvudbanan.

Källa: Flygnyheter