Spårbyte på en del av Södra stambanan

Foto: Kerstin Ericsson

Nu byter Trafikverket ut spåret mellan Vislanda och Ballingslöv (Mosselund) på Södra stambanan. Sträckan är hela 70 kilometer och spårbytet utförs i en enda etapp. Det skriver Trafikverket i sitt nyhetsbrev.

Spåret byts för att öka driftsäkerheten och minska underhållsbehovet. Under byggtiden kommer enbart ett spår vara öppet mellan Vislanda och Ballingslöv station. Det innebär också ändringar i tågtrafiken, skriver Trafikverket.

Enligt Trafikverket görs bytet under tio veckor med hjälp av ett unikt spårbyteståg som hyrs in från Österrike. Tåget, som är 800 meter långt och sysselsätter ett hundratal personer, fungerar som en rullande verkstad där varje del av tåget har sin uppgift. Framför den stora maskinen ser man det gamla spåret och bakom ligger det nya.

– Spårbytesmaskinen tar upp den gamla rälen som är från slutet av 1970-talet, sliprarna samt all ballast. Den klarar 1 800 meter per dag men det är flera moment efteråt också, så som svetsning och spårriktning. Sammanlagt går det åt 120 000 nya betongsliprar som vi köper av en tillverkare här i Vislanda och som kör hit dem med tåg, berättar Stefan Källberg, projektledare på Trafikverket i myndighetens nyhetsbrev.

Den nya rälen har svetsats ihop till 420 meter långa längder hos Materialservice i Sannahed utanför Hallsberg. Förberedelserna började dock redan förra året med att lokalisera och sänka kablar för att inte riva upp dem nu.
Källa: Trafikverket