Infranord bygger dubbelspår i Norge

Foto: Infranord

Infranord är med och bygger dubbelspår anpassat för 250 km/h mellan Larvik och Porsgrunn i Norge. Naturen är dramatisk med höga berg och djupa dalar och utmaningarna under byggtiden många. ”Detta är ett stort och komplext projekt, ett typexempel på de jobb vi ofta utför i Norge”, säger Infranords arbetschef Malin Gran.

Infranord ansvarar för byggnationen av spår och kontaktledning i projektet Dubbelspår Farriseidet – Porsgrunn, en sträcka mellan Larvik och Porsgrunn som ligger mittemellan Oslo och Kristiansand i Norge. Projektet pågår ca 5 år och slutförs i september 2018. Till att börja med var planen att bygga enkelspår med två stycken 900 meter långa kryssningsspår. Men efter en utvärdering gjord av dåvarande Jernbaneverket (nuvarande Bane NOR) beslutades att det istället skulle byggas dubbelspår dimensionerat för hastigheter upp till 250 km/h för en bättre anpassning till ökad trafik, en framtida sammankoppling med ny Sørlandsbane och möjlighet för godstrafik.

- Det som är spännande med detta projekt jämfört med många projekt i Sverige är att naturen är dramatisk och att det krävs många tekniskt avancerade lösningar i form av broar och tunnlar för att kunna dra en ny bansträckning, berättar Infranords platschef Peter Wistrand.

Dagens bana mellan Farriseidet och Porsgrunn station är 35 km lång med många oskyddade plankorsningar och stor rasrisk längs sträckan. På grund av den farliga terrängen måste tåget köra med reducerad hastighet och en del tågavgångar mellan Larvik och Skien är idag ersatta av bussar på grund av den dåliga kvaliteten på banan.

Den nya banan mellan Farriseidet och Porsgrunn blir 22,5 km lång och går över djupa dalar och genom höga fjäll. Hela 15 km av banan kommer att förläggas i totalt sju tunnlar som ingår i projektet. Dessutom ska det byggas tio broar och flera stora vallar längs det nya dubbelspåret. Restiden på sträckan kommer att förkortas med mer än 20 minuter.

Just nu pågår förarbeten i projektet då Infranord sätter upp master och gör förmontage. Spåret ska börja byggas i slutet av april, till sommaren kommer förberedande arbeten med kontaktledningen att utföras och kontakttråden dras till hösten när bägge spåren är lagda och spårriktade.
Ett extra mätlag har använts för att mäta in masterna som kontaktledningstråden ska hängas på. Aluminiumhängmasterna som används sviktar nämligen och behöver mätas noggrant.
En hel del maskiner används naturligtvis under byggtiden, bland annat kommer Infranords spårbyggnadståg (SVM) användas vid spårbygget.
- När vi la ut underballasten använde vi en maskin som normalt används vid vägbyggen. Den kan lägga ut en färdig bädd med ballast i rätt höjd och tjocklek direkt och lastbilarna kan tippa i den medan den kör framåt. Det har fungerat jättebra, berättar Peter Wistrand.

- De grundläggande arbetena i projektet är nu helt slutförda och de järnvägstekniska arbetena pågår för fullt. I projektet har vi ett bra samarbete med samtliga järnvägsentreprenörer, där Infranord är en. Vi är mycket nöjda med framdriften i arbetena med spår, kontaktledning och övrig järnvägsteknik och projektet ligger bra i fas inför den planerade invigningen i september 2018, säger Lars Tangerås, Projektchef på Bane NOR.