Trafikverket säljer av SweRoad

Sweroad ska göra svenskt kunnande inom transportinfrastruktur och trafik tillgängligt för omvärlden och tillföra Trafikverksanställda nya möjligheter till personlig utveckling och stimulans genom utlandsarbete. Foto: Stefan Nilsson 

Trafikverket kommer på uppdrag av regeringen att inleda en försäljning av SweRoad. ”SweRoad behöver en annan ägare som har bättre förutsättningar än Trafikverket att stödja bolagets fortsatta utveckling” skriver Trafikverket på sin nyhetsplats.

Sweroad är ett statligt bolag som förvaltas av Trafikverket. Bolaget har till uppgift att utveckla och driva internationell uppdragsverksamhet inom alla Trafikverkets verksamheter och även andra transportmyndigheters områden. Sweroad tillhandahåller konsulttjänster i utlandet, framför allt inom områdena vägar, järnvägar, transporter och trafiksäkerhet.
SweRoads verksamhet har den senaste tiden utvecklas positivt och det är viktigt att skapa förutsättningar för att fortsätta den utvecklingen.
I Trafikverkets nyhetsbrev uttalar sig SweRoads förre ordförande Bo Vikström, som kommer att leda arbetet med försäljningen.
– En intern analys visar att kopplingen till Trafikverkets internationella arbete är svag och att SweRoad har större möjlighet att utvecklas med en annan ägare i samma bransch. Bolaget har jobbat stenhårt med att effektivisera verksamheten. Nu ger det frukt men arbetet måste fortsätta, säger Bo Vikström.

Försäljningen innebär inte att arbetet med att teckna avtal med mera ska avstanna. Tvärtom är det angeläget att arbetet med att utveckla bolaget fortsätter med full kraft.
– Bolaget har gott rykte utomlands och det finns stor kompetens inom bolaget. Jag är övertygad om att det finns intressenter och jag kommer att lägga stor vikt vid att hitta en köpare som är bra för SweRoad. Jag utesluter inte på något sätt en framtida relation mellan bolaget och Trafikverket, avslutar Bo Vikström.