Tågtrafiken mellan Helsingborg och Hallsberg utökas ytterligare

Kombiterminalen i Helsingborgs hamn.

När rederiet MacAndrews inkluderade frakt med eget tåg i sitt erbjudande i Helsingborgs Hamn blev de föregångare i branschen. Nu utökas trafiken med ytterligare en tågavgång mellan Helsingborg och Hallsberg. Idag anländer MacAndrews fartyg till Helsingborg med bland annat tacoprodukter från Spanien som ska vidare med tåg till Oslo. Från Oslo går tåget vidare mot Hallsberg och sedan tillbaka till Helsingborg.

Genom servicen kopplas den svenska marknaden ihop med Norge, England, Polen och Spanien. Trafiken mellan Helsingborg, Oslo och Hallsberg omfattar ett tågset i veckan. Den extrainsatta turen till Hallsberg kommer köras inom den veckovisa trafiken vilket gör att tågets kapacitet utnyttjas på ett ännu bättre sätt. Anledningen till den extra körningen beror på ökade volymer från Hallsberg, som ska vidaretransporteras via fartyg till England.

– Tågsatsningen från Helsingborg har varit en lyckad service från början och det känns kul att nu kunna utveckla den. Att göra ytterligare en körning till Hallsberg fanns i åtanke redan när den första tågpendeln startade och nu var marknaden redo för nästa steg, säger Jan Stråe som är General Manager Scandinavia MacAndrews.

 

Green Cargo tillhandahåller tågen för trafiken på den svensk-norska järnvägssträckan. Och eftersom tåget återlastas blir upplägget kostnadseffektivt jämfört med som samma sträcka skulle köras med lastbil. Helsingborgs Hamn ser gärna att fler aktörer ser över sina möjligheter att transportera gods med tåg. Idag går omkring 25 procent av godset till och från Helsingborgs Hamn på tåg och cirka 75 procent på lastbil.

 

– För Helsingborgs Hamns del innebär affären en extra tågpendel från kombiterminalen och ökade volymer på både tåg och båt. Den totala järnvägskapaciteten i hamnen ligger på ca 120 000 enheter per år. Vi främjar gärna ett grönare alternativ när det finns möjlighet men mottar gods lika effektivt oavsett om det transporteras med tåg eller lastbil. Vår kombiterminal har stora resurser med dagliga tågpendlar till alla Sveriges knutpunkter, säger Nicklas Romell Chief Commercial Officer.