Så arbetar Trafikverket med att digitalisera järnvägen

De tre utvecklingsprojekten har många beroenden mellan varandra. Till exempel så håller Bättre Kapacitet samman hela den verksamhetsförändring som MPK stöttar och förutom MPK har de två andra utvecklingsprojekten, ANDA och NTL, starka kopplingar till de nya arbetssätten och verktygen inom Bättre Kapacitet. Källa och Illustration: Trafikverket

Trafikverket driver flera projekt som ska utveckla tekniken för att planera och styra tågtrafiken. Ett program, DAT, Digitalisering Av Tåglägestjänsten, samordnar och säkrar nyttan av verksamhetsutvecklingsprojekten. I februari inledde Program DAT en analys av den gemensamma tidplanen för de tre stora verksamhetsutvecklingsprojekten Anda, MPK och NTL samt arbetet med att digitalisera tjänsten tågläge. I juni presenteras en gemensam tidplan för Anda, MPK och NTL. Det är ett komplext uppdrag som kräver mer tid för analyser än vad man tidigare trott. Det rapporterar Trafikverket på sin webbplats.  

Veckan före påsk presenterade programledningen resultatet av de analyser som hittills gjorts för programmets styrgrupp och föreslog hur arbetet ska gå vidare.
- Styrgruppen konstaterade att arbetet med att digitalisera tåglägestjänsten är mycket omfattande och komplext och att det krävs mer tid för analyser innan vi kan presentera en gemensam tidplan för de tre projekten, uttalar Maria Nichani, programledare DAT, på Trafikverkets projektplats.

I analysarbetet undersöks möjligheterna att starta en begränsad erfarenhetsdrift av det nya nationella tågledningssystemet (NTL) på tre bansträckningar under 2019. Analysarbetet fortsätter nu och en gemensam tidplan ska, enligt Trafikverket, presenteras för styrgruppen i juni.

- Nu behöver vi ytterligare involvera vår egen verksamhet och tågbolagen, för att säkra deras förutsättningar att ta emot nya arbetssätt och IT-system som utvecklas i projekten. Det behöver också göras en kostnadsuppskattning för respektive projekt samt mottagande verksamhet kopplat till den tidplan som ska läggas fram i juni, fortsätter Maria Nichani.

I projekten fortsätter det intensiva arbetet för att få de nya IT-systemen klara för leverans. Därefter kan en stor mängd tester av system, informationsflöden, processer och arbetssätt påbörjas.

-Testerna är centrala för att vi ska kunna rulla ut kvalitetssäkrade arbetssätt och system och optimera järnvägens befintliga kapacitet samt skapa en mer punktlig och pålitlig tågtrafik, avslutar Maria Nichani.

Fakta
Anda (Anläggningsdata och trafiknät) - samlar in, säkerställer och gör data om väg, järnväg och IT-infrastruktur tillgänglig. Den digitaliserade datan ligger bland annat till grund för underhåll av infrastrukturen och planering och styrning av väg- och tågtrafiken.

MPK (Marknadsanpassad planering av kapacitet) - Med moderna arbetssätt och verktyg skapar vi enklare, snabbare och mer transparent planering av järnvägens användning. Vi förbättrar för kunder som vill ansöka om kapacitet. Vi får ett bra underlag för en optimerad styrning av samtliga trafikverksamheter.

NTL (Nationell tågledning) - inför en nationell tågledning för att skapa en effektivare och mer flexibel styrning av tågtrafiken. Vi automatiserar i stort styrningen av tekniken och kan istället fokusera på proaktiv och konfliktlösande planering av trafiken.

De tre projekten har många beroenden mellan varandra. Till exempel så håller Bättre Kapacitet samman hela den verksamhetsförändring som MPK stöttar och förutom MPK har de två andra utvecklingsprojekten, ANDA och NTL, starka kopplingar till de nya arbetssätten och verktygen inom Bättre Kapacitet.
Källa: Trafikverket