Byggstart för Kardonbanan till Händelö

Karta: Trafikverket

Ny godsbangård på Malmölandet

Under hösten 2017 startar bygget av Kardonbanan mellan Åby och hamnen på Händelö. Trafikverket och Norrköpings kommun informerar om det fortsatta arbetet med Kardonbanan och den nya godsbangården som ska byggas på Malmölandet. Projektet genomförs tillsammans med Norrköpings kommun.

Kardonbanan, godsjärnvägen mellan Åby och Händelö, är en viktig pusselbit för att möjliggöra bygget av Ostlänken. Tillsammans med flytten av godsbangården från centrala Norrköping till Malmölandet, frigörs utrymme för både Ostlänkens spår genom Norrköping och för stadsutveckling med nya bostäder och verksamheter.