Trafikverket presenterar underhållsplanen för 2017-2020

Foto: Trafikverket

Betydande ökning av de ekonomiska ramarna

Trafikverket tar årligen fram en underhållsplan. Underhållsplan för 2017-2020 utgår från den befintliga nationella transportplanen för 2014-25 och dess prioriteringar. Från 2019 sker en betydande ökning av de ekonomiska ramarna.

Merparten av de större reinvesteringarna på järnväg som är planerade för 2017 och 2018 sker på Västra och Södra stambanan, som utgör vitala delar av de nationella gods- och personstråken. Den enskilt största åtgärden är upprustning av broar och järnvägsanläggning vid Getingmidjan i centrala Stockholm, som är en besvärlig flaskhals.

− Det är planerade åtgärder som ger betydande effekt på sikt, säger Sven Ödeen, avdelningschef järnvägsunderhåll.

De enskilt största underhållsåtgärderna på väg är broåtgärder, till exempel utbyte av bro över Kalix älv, reparation av motorvägsbron Nordre älv vid Kungälv och reparation av Ölandsbron.

2019 och 2020 sker en betydande ökning av de ekonomiska ramarna. De ökade ramarna för järnvägsunderhållet ger enligt Sven Ödeen utrymme för att ta bort funktionsnedsättningar och att minska antalet sträckor med hastighetsnedsättningar.

− Därigenom kommer vi att kunna bromsa upp ökningen av det eftersläpande underhållet på järnväg, säger Sven Ödeen.