Vallentuna gläds åt Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanan förlängs till Stockholm city. Foto: Vallentuna kommun

Nyligen presenterade den så kallade Sverigeförhandlingen en överenskommelse mellan staten, Stockholms läns landsting samt ett antal kommuner runt om i Stockholms län. Det innebär att man är överens om några viktiga infrastruktursatsningar, varav Roslagsbanans förlängning till city är den viktigaste för Vallentuna., norr om Stockholm. 
"Det är en stor dag för Vallentuna och för oss som lever och verkar här. Genom detta avtal med stat och landsting tar vi ett viktigt steg för Roslagsbanans förlängning till city" Det säger Parisa Liljestrand,  kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna kommun, i ett pressmeddelande från nämnda kommun.

- Avtalet ger betydligt bättre förutsättningar att förlänga Roslagsbanan också åt andra hållet, till Arlanda. Det skulle sätta Vallentuna i centrum av en av världens mest expansiva och innovativa regioner, mellan Stockholm, Uppsala och med den internationella flygplatsen på en armlängds avstånd. Med världen som granne skapas enorma möjligheter att utveckla kommunen med bostäder, företagsetableringar och livskvalitet, säger Parisa Liljestrand. 
- Vallentuna kommun kommer nu att göra allt för att möjliggöra en så tidig projektstart som möjligt.