Allians för Skåne om anslagen för regional infrastruktur

Pågatåg i Skåne. Foto: Karl-Johan Hjertström

Regionstyrelsen i Region Skåne har nu beslutat om hur förhandlingarna med staten om anslagen till vägar och järnvägar ska föras. Styrelsen antog det positionspapper som Alliansen i regionala utvecklingsnämnden tagit fram. Det skriver Allians för Skåne i ett pressmeddelande.

– Det är bra att regionen nu har en balanserad position där både väg och järnväg kommer i blickpunkten, säger Pontus Lindberg (M), andre vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Skåne har stora behov med många flaskhalsar. Tågen måste gå i tid, och trängslen på E6 och E22 minska.

Bland de viktiga områden som lyfts fram är fyra spår på stambanan Malmö-Hässleholm och en fullt utbyggd Västkustbana. Men också bättre kapacitet på Skånes motorvägar och strategiskt viktiga länsvägar.

– E6 behöver till exempel tre filer i varje riktning och en satsning på förbättrad väginformation och flödesstyrning, säger Pontus Lindberg (M). Inte minst trafiksäkerheten kräver detta.
Källa: Region Skåne