Trafikverket vill delta i järnvägens basunderhåll

Trafikverkets personal i arbete. Foto: Trafikverket

 

 

 

Trafikverket kan på försök ta över en tiondel av basunderhållet för järnvägen i egen statlig regi, enligt en utredning.

För att bygga upp pilotverksamheten behöver Trafikverket rekrytera och utbilda 100 till 200 personer med kompetenser som i dag inte finns i myndigheten, alltifrån bantekniker till spårsvetsare.

Dessutom kommer maskiner och lokaler krävas, konstaterar myndigheten, som i somras fick i uppdrag att utreda hur staten ska kunna ta ett samlat ansvar för järnvägsunderhållet – någonting som regeringen och Vänsterpartiet är överens om.

Utredningen har nu lämnats till regeringen. Den nya underhållenheten beräknas kunna stå redo om två år och försöken skulle behöva pågå i två till fyra områden i minst tio år för att kunna jämföras ordentligt med underhållet i konkurrensutsatta områden.

Ett alternativt förslag är att Trafikverket i stället för ett tidsbegränsat pilotprojekt tar över underhållet tills vidare i några områden, något som skulle ge en långsiktig trygghet för marknaden, enligt utredningen.

– Vi tycker att det kunde vara en bättre lösning att permanent inrätta en regiverksamhet. Annars är risken att leverantörsmarknaden blir oroad av piloten eftersom den inte vet vad den leder till, säger Bo Vikström, senior rådgivare på Trafikverket, till TT.