Dialog om godstrafiken på Norrbotniabanan

Karta: Norrbotniabanan

För att skapa bästa möjliga lösningar för godstrafiken genom Skellefteå bjöd Trafikverket in några av de största aktörerna till ett första möte för att presentera nuläget i Norrbotniabaneprojektet och utmaningarna i järnvägens dragning i och runt Skellefteå. Det skriver Trafikverket i sitt nyhetsbrev om projektet.

- Vi presenterade några olika förslag till lösningar, Det var otroligt bra att få tidig respons från aktörerna som har lokal kännedom och stor kunskap. Vi tar till oss för att kunna landa i bästa möjliga lösning för godstransporterna för Norrbotniabanan genom Skellefteå. berättar Maria Erlandsson, projektledare på Trafikverket, i nyhetsbrevet.

Medverkande företag var Boliden, Kuusakoski, Rail Care, Skellefteå Kraft, Skellefteå Hamn samt Skellefteå kommun. Från Trafikverket medverkade projektledarna och berörda från planeringsfunktionen samt projekterande konsult ÅF.

- Det här gav värdefull information även för oss i kommunen, säger Jenny Rönngren, som arbetar i en nyinrättad roll som projektledare för Norrbotniabanan i Skellefteå kommun.
- Vi har våra egna planer kring expansion bland annat i hamnen med nya industritomter och vi måste samplanera med Trafikverket för att få bra lösningar både för godstrafiken och givetvis även för tågresenärerna i Skellefteå.

Gruppen resonerade kring de alternativ till dragning av järnvägen som finns inom den beslutade järnvägskorridoren och representanterna beskrev behoven av bra järnvägslösningar för sina respektive verksamheter framöver. För Skellefteå Kraft till exempel är inte behoven av järnvägstransporter så stora i dagsläget, men som Seved Lycksell, affärsområdeschefen sade, kan det hända mycket om några år, det är ju en lång process att bygga järnväg. Samtliga medverkande menade att det är bra om det går att tänka brett och flexibelt och inte låsa sig i för smala lösningar.
Källa: Trafikverket