Roslags Näsby under upprustning

 Visionsbild av den framtida utformningen av Roslags Näsby station. Bild: SLL

Nu pågår en omfattande upprustning och ombyggnad av station Roslags Näsby i Täby kommun på Roslagsbanan. Nyligen genomfördes, med hjälp av fackverkskran, ett lyft av en cirka 50 ton tung gång- och cykelbro vid stationen. Stålbron blir en förbindelse mellan den västra och östra sidan av stationen. Det meddelar Stockholms läns landsting, SLL, i sitt nyhetsbrev.  

Upprustningen av station Roslags Näsby startade under hösten 2016 och fortsätter fram till hösten 2017. Stationen får två nya mittplattformar, nya vänthallar, hissar och rulltrappor. Det blir också två nya gång- och cykelbroar över järnvägen, en vid stationen och en intill Centralbron. Samtidigt förbättras tillgängligheten, säkerheten och bullerskyddet i området. 

För att kunna slutföra alla arbeten kommer stationen att vara stängd 22 juni - 20 augusti. Under denna period är även tågtrafiken avstängd på både Kårsta- och Österskärgrenen och bussar ersätter. 
Källa: SLL