Förlängda tågtester på Malmbanan

Nu undersöker Trafikverket i samarbete med LKAB möjligheten att köra tyngre tåg för att öka kapaciteten på Malmbanan. I ett testprojekt testas tåg med en maximal axellast på 32,5 ton. Ökningen från dagens 30 ton till 32,5 ton motsvarar cirka tio procents kapacitetshöjning för malmtågen och innebär att varje tåg kan lasta ytterligare cirka 680 ton malm. Det skriver Trafikverket på sin nyhetssida.

Testet mellan Vitåfors och Luleå har pågått i drygt ett år med gott resultat.
Trafikverket och LKAB har nu beslutat att utöka testverksamheten med ytterligare ett tåg per dag och förlängt testtiden med ytterligare ett år fram till sista september 2017. Projektet utvärderas löpande och kommer att ligga till grund för beslut om att höja axellasten på Malmbanan.

Trafikverket utreder nu också förutsättningarna för att starta tester med tyngre axellaster även för sträckan Kiruna-Narvik. Det projektet drivs i samarbete med Trafikverket, LKAB och norska Bane Nor.
Källa: Trafikverket