Station i Rosengård kan stå klar 2018

Visionsbild på Station Rosengård. Bild: Malmö stad

Med målet om att kunna köra persontrafik på Kontinentalbanan i december 2018 går nu Malmö stad vidare med bygget av station Rosengård.  Det är tekniska nämnden i Malmö stad som nyligen har fattat beslut om en ny station vid Rosengård samt att Persborgs station ska byggas om. Stationerna är, tillsammans med Östervärns station, viktiga delar i arbetet med att börja köra trafik enligt upplägg Malmöringen i december 2018.

Station Rosengård får i en första etapp en perronglängd på 177 meter som sträcker sig från Amiralsgatans kant längs Rosengårdsstråket till Törnrosen. Den nya stationen gör det samtidigt möjligt att den framtida Öresundspendeln (Ystad- Rosengård-Citytunneln- Köpenhamn) kan stanna i Rosengård. I en andra etapp är det tänkt att stationen ska bli 250 meter lång och sträcka sig över Amiralsgatan, enligt ett förslag.

Den nya stationen i Rosengård ska:

* ansluta till framtida kollektivtrafik på Amiralsgatan

*  erbjuda bra gång- och cykelkontakter

*  säkerställa en ny busshållplats och nya cykelvägar till stationen

*  ha en god koppling till RosengårdsstråketDessutom behöver ytorna runt stationen cykelparkering, plats för biljettautomater, belysning och en grön miljö. Allt detta ingår i investeringen. Intill stationen startar Malmö Stad samtidigt olika stadsutvecklingsprojekt för att lyfta området.

- Stationen i Rosengård är ett viktigt steg för att persontrafik ska börja rulla längs kontinentalbanan i december 2018. Den kommer att betyda mycket för att knyta samman Malmö och för stadsutvecklingen av Rosengård och vi hoppas att stationen ska bli maximalt använd, säger Anders Rubin (S) tillförordnad ordförande i tekniska nämnden.

- Vi tänker inte låta Rosengårdsborna vänta på framtiden. Nu ser vi till att snabbt få tågtrafiken på plats och så snart som möjligt kan vi ta ett större helhetsgrepp tillsammans med Trafikverket, säger Anders Törnblad (MP), vice ordförande i tekniska nämnden.

Malmö stad investerar 80,5 miljoner kronor i järnvägsområdena och 30 miljoner kronor på allmän platsmark. Den totala årliga driftkostnaden blir 6,7 miljoner kronor.

Beslutet förutsätter att Malmö Stads kommunfullmäktige lämnar objektsgodkännande om stationsbyggena. Östervärns station behöver ytterligare utredning om hur den ska funktionsanpassas inom rimlig tid och kunna öppnas för Malmöringens trafik. Arbetet pågår mellan Malmö Stad och Trafikverket.

Trafikverket och Svedab har sökt trafiktillstånd för persontågtrafik på kontinentalbanan. Länsstyrelsen och Miljöprövningsdomstolen behandlar ansökan om persontrafik för närvarande.